Wszystkie materiały w tym serwisie internetowym zostały starannie zweryfikowane.

Firma Actelion stara się nieustannie rozszerzać i aktualizować informacje dostępne w tym serwisie, nie gwarantuje jednak, że informacje w nim zawarte lub dostępne za pośrednictwem osadzonych łączy są kompletne, poprawne i aktualne.

Prawa autorskie do wszystkich stron internetowych pod adresem www.actelion.pl przysługują firmie Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Niniejszy serwis internetowy wydaje:
Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 21
00-511 Warszawa
Polska

 

Kontakt

Actelion Pharma Polska Sp.zo.o.
ul. Nowogrodzka 21
00-511 Warszawa
Polska
Contact
Tel.:+48 22 262 31 00
Faks:+48 22 262 31 01
Kontakt