Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to poważna choroba tętnic łączących płuca z sercem
(tętnic płucnych). W przebiegu TNP dochodzi do utrudnienia przepływu krwi przez tętnice płucne. Prawa strona serca staje się bardziej obciążona w wyniku utrudnionego pompowania krwi do płuc, co powoduje powiększenie prawej strony serca. Proces ten prowadzi do wystąpienia głównych objawów TNP, takich jak duszność, ucisk w klatce piersiowej, ograniczona wydolność wysiłkowa i uczucie zmęczenia.

Wczesne objawy TNP mogą być łagodne i przypominają zaburzenia występujące w wielu innych chorobach, takich jak astma, ogólne zmęczenie lub brak sprawności fizycznej. Ponieważ objawy mogą być przypisywane innym przyczynom, u wielu pacjentów TNP rozpoznaje się dopiero wówczas, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium.

Nieleczone TNP może skracać długość życia. Leczenie ma na celu zredukowanie objawów, poprawienie tolerancji wysiłku, poprawę odległych wyników oraz jakości życia. Do połowy lat 80‑tych dostępne opcje leczenia były ograniczone, a TNP było związane z niekorzystnym rokowaniem. Obecnie opcje leczenia znacznie poprawiły perspektywy dla pacjentów z tą chorobą.