NASZA MISJA

Naszą misją jest dążenie do umożliwienia leczenia większej liczby pacjentów innowacyjnymi lekami w obszarze niezaspokojonych potrzeb medycznych.

STRATEGIA TWORZENIA DODATKOWEJ WARTOŚCI

Celem strategii Actelion jest tworzenie wartości poprzez wykorzystanie licznych mocnych stron firmy. Nasze mocne strony to: wiodąca pozycja na świecie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP), silna i skuteczna organizacja handlowa o światowym zasięgu, wysoko wydajne zdolności opracowywania nowych produktów, a także wyjątkowa kultura firmy nastawiona na dostarczanie innowacyjnych leków, które wpływają na poprawę życia pacjentów.

Actelion jest globalnym liderem w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego, a dzięki swoim produktom stosowanym w leczeniu tej choroby utrzymamy tę wiodącą pozycję
w przyszłości.

W tym czasie musimy rozbudowywać posiadane portfolio – poprzez działalność badawczo-rozwojową oraz/lub rozwój biznesu
z myślą o wynalezieniu innowacyjnych leków przynoszących korzyści pacjentom.

 

STRATEGICZNE ZASADY

4 Strategiczne Zasady Actelion opisują fundamentalne priorytety niezbędne do osiągnięcia długofalowego celu biznesowego, jakim jest zdobycie pozycji wśród najlepszych przedsiębiorstw biofarmaceutycznych na świecie.

PROMOWANIE INNOWACYJNOŚCI

Dążenie do osiągnięcia najwyższych standardów nauki, zarówno w wymiarze wewnętrznym,
jak i zewnętrznym, przy zachowaniu równowagi z potrzebami medycznymi oraz potencjałem handlowym.

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI INNOWACJI

Samodzielny rozwój projektów oraz poszukiwanie partnerów lub udzielanie licencji
(w wymaganych przypadkach) w celu maksymalizowania wartości.

WYKORZYSTANIE OBECNOŚCI NA ŚWIECIE

Rozszerzenie nowatorskich możliwosci handlowych na nowych klientów i nowe regiony.

STAWIANIE NA JAKOŚĆ WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Jakość ma decydujące znaczenie w podejmowanych działaniach  we wszystkich jednostkach organizacyjnych.