Polityka oparta na innowacji, zaufaniu i pracy zespołowej zapewnia firmie Actelion czołową pozycję na rynku farmaceutycznym. Pozycja ta jest budowana poprzez zatrudnianie najlepszych pracowników w branży.

Otwarta komunikacja oraz podejście ukierunkowane na rezultaty sprzyjają powstaniu entuzjastycznego i inspirującego środowiska dla rozwoju zarówno pracownika, jak i firmy.

Innowacyjność

Doskonale rozumiemy, czym jest duch przedsiębiorczości. W każdej sytuacji kwestionujemy utarte założenia oraz tradycyjne metody i zastanawiamy się, jakie są inne możliwości. Poświęcamy czas i zachowujemy swobodę w tworzeniu innowacji.

Zaufanie i praca zespołowa

Wiemy, że to ludzie przesądzają o naszym sukcesie, a Zaufanie i praca zespołowa mają fundamentalne znaczenie dla naszej pracy. W pełni oraz pozytywnie angażujemy się we współpracę z innymi pracownikami. Dzieląc się pomysłami i obowiązkami, maksymalizujemy posiadaną wiedzę oraz umiejętności – współpraca przynosi poprawę wyników.

Otwarta komunikacja

Aby osiągać szybki postęp w realizacji projektów, musimy podejmować trafne, oparte na faktach decyzje. Zasięgamy opinii, rad oraz doświadczenia innych. Takie podejście gwarantuje efektywność i skuteczne wykorzystywanie posiadanych zasobów.

Nastawienie na wyniki

Aby osiągać wysoką efektywność, wyznaczamy jasne i ambitne cele, zgodne ze strategią firmy. Pozyskujemy też dane w oparciu o które podejmujemy decyzje. Dążymy do tego, aby proces podejmowania decyzji charakteryzował się spójnością i klarownością, a w swoich działaniach koncentrujemy się na prostych i praktycznych metodach.