Actelion Pharma Polska jest oddziałem międzynarodowego koncernu Actelion Pharmaceuticals, którego centrala znajduje się w Szwajcarii. Oddział w Polsce został założony w maju 2009 roku
i znajduje się w Warszawie.