Personel Medyczny

Image for Personel Medyczny
Image for Personel Medyczny

TNP

Image for TNP

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to poważna choroba tętnic łączących płuca
z sercem (tętnic płucnych).

Image for TNP

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to poważna choroba tętnic łączących płuca
z sercem (tętnic płucnych).

OP

Image for OP

Twardzina układowa (TU) to przewlekła choroba, w której układ odpornościowy,
w normalnych warunkach chroniący organizm przed zakażeniami i chorobami, zaczyna atakować własne komórki organizmu, powodując niszczenie tkanek.

 

Image for OP

Twardzina układowa (TU) to przewlekła choroba, w której układ odpornościowy,
w normalnych warunkach chroniący organizm przed zakażeniami i chorobami, zaczyna atakować własne komórki organizmu, powodując niszczenie tkanek.

 

Choroba Gauchera typu I

Image for Choroba Gauchera typu I

Choroba Gauchera typu I, dziedziczne zaburzenie o charakterze autosomalnym recesywnym, stanowi najczęstszą chorobę wśród wszystkich dziedzicznych zaburzeń związanych z gromadzeniem się glikosfingolipidów, występującą u około 7000 pacjentów na całym świecie.

Image for Choroba Gauchera typu I

Choroba Gauchera typu I, dziedziczne zaburzenie o charakterze autosomalnym recesywnym, stanowi najczęstszą chorobę wśród wszystkich dziedzicznych zaburzeń związanych z gromadzeniem się glikosfingolipidów, występującą u około 7000 pacjentów na całym świecie.

np-c

Image for np-c

Choroba Niemanna-Picka typu C (NP-C) jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, powodowanym przez gromadzenie się cząsteczek lipidów, na przykład cholesterolu, wskutek nieprawidłowego transportu takich cząsteczek w komórkach organizmu, w tym mózgu.

Image for np-c

Choroba Niemanna-Picka typu C (NP-C) jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, powodowanym przez gromadzenie się cząsteczek lipidów, na przykład cholesterolu, wskutek nieprawidłowego transportu takich cząsteczek w komórkach organizmu, w tym mózgu.

Kontakt

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 21
00-511 Warszawa
Polska
Contact
Tel.:+48 22 262 31 00
Faks:+48 22 262 31 01
Kontakt